‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Prečo robia problémy práve zuby múdrosti - Články - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prečo robia problémy práve zuby múdrosti

Publikoval MUDr. Lucia Piteková, PhD. v Články · 30/1/2012 19:27:11

Ťažkosti, ktoré sprevádzajú prerezávanie zubov múdrosti, postihujú značný počet ľudí prevažne v mladšom veku. Postihnuté bývajú častejšie dolné zuby múdrosti ako horné. Za normálnych okolností sa zuby múdrosti prerezávajú do 20 rokov, hoci proces môže pokračovať u niektorých pacientov až do 25 rokov. Osmičky sa prerezávajú najprv v sánke, potom v čeľusti a skôr u dievčat ako u chlapcov, v priemere o jeden až jeden a pol roka. Ak sa osmičky neprerežú do 20 rokov, odporúča sa zhotovenie rtg. snímky a zistenie stavu a polohy zubov múdrosti.

Normálna poloha osmičiek je vtedy, keď je zub uložený vertikálne, to znamená, že korunka zuba múdrosti je celá viditeľná v ústnej dutine a korene sú uložené v kosti. Ako vertikálna poloha sa označuje stav, keď pozdĺžna os osmičky je rovnobežná s pozdĺžnou osou susednej stoličky. Vtedy je zub schopný zapojiť sa plne do žuvacej funkcie a takéto uloženie osmičky nespôsobuje pacientovi žiadne problémy. Všetky iné polohy osmičiek sa považujú za abnormálne a spôsobujú ťažkosti. Najnepriaznivejšia poloha je horizontálna
„ležatá osmička“, keď aj samotné chirurgické odstraňovanie takto uloženého zuba múdrosti je najkomplikovanejšie. Okrem uvedených polôh sa môžu vyskytovať aj iné varianty, ako napríklad osmička sklonená smerom k lícu, jazyku alebo smerom k stoličke, ktorá leží pred osmičkou. V praxi sme sa stretli dokonca aj s osmičkami uloženými akoby „hore nohami“ korunka osmičky sa nachádzala v oblasti koreňov (invertovaná poloha). Problém dolných zubov múdrosti je spôsobený abnormálnou polohou v sánke spôsobenou hlavne nedostatkom miesta v zuboradí a tým, že sa prerezávajú ako posledné. Na nedostatku miesta na prerezanie osmičiek sa podieľa aj zmena čeľustí počas evolúcie.

Zistilo sa, že naši predkovia problémy so zubami múdrosti vôbec nemali. Prečo práve nám teda znepríjemňujú život? Najznámejšia teória tvrdí, že zuby múdrosti sa vyvinuli u ľudských predkov pred takmer 100 miliónmi rokov. Ľudský predkovia skúmali svoje prostredie hlavne hlavou a využitie predných končatín bolo minimálne pre akékoľvek iné schopnosti prežitia, ako je behanie. U našich predkov boli zuby životne dôležitým nástrojom používaným hlavne na lovenie a jedenie surovej potravy, bojovanie s nepriateľom, zbieranie potravy a manipulovanie s ňou. A preto práve u nich mali osmičky dôležité postavenie v zuboradí, zuby múdrosti boli veľké s výraznými žuvacími plôškami, ktoré umožňovali dostatočnú veľkosť čeľustí, a tým výhodu jedinca na prežitie.

Štatistické hodnoty hovoria za všetko, približne 75 percent populácie má aspoň jeden neprerezaný zub múdrosti do 20. roku života, a keď sa aj prereže, nachádza sa v nesprávnej polohe, čo vedie k častým zápalom okolitých mäkkých tkanív a spôsobuje problémy s čistením. Len 20 percentám pacientov sa osmičky prerežú do normálneho postavenia a nevyžadujú si zásah zubného chirurga. No a tretiu skupinu (cca. 5 percent) predstavujú ľudia, ktorí nemajú založené osmičky vôbec. Zuby múdrosti predstavujú zuby s malou funkciou v ústach a pritom s častými ochoreniami spojenými s bolesťou, preto hodnota osmičiek ako súčasti zuboradia moderného človeka je pochybná. Aj keď v stomatológii v poslednom storočí dochádza k značnému zníženiu výskytu zubných ochorení a strát zubov, problémy súvisiace so zubami múdrosti pretrvávajú naďalej.

Diagnostika zubov múdrosti
Diagnostika zubov múdrosti zahŕňa klinické a rádiologické vyšetrenie s následným predbežným zatriedením. Na rtg. snímke sánky je možné spresniť polohu zuba aj stav jeho vývoja, prípadne patologické nálezy (cysty, prejasnenie, štruktúru kosti a pod.), tvar a počet koreňov, ich vzťah k druhej stoličke aj k okolitej kosti. To môžeme najlepšie zhodnotiť podľa rtg. snímky, pričom najlepšia je veľká rtg. snímka
ortopantomogram, kde vidíme obidve čeľuste.

Chirurgické odstránenie zubov múdrosti
Ak je korunková časť zuba múdrosti dostatočne prerezaná, umožní chirurgovi odstránenie zubu klasickým spôsobom vytrhnutím za pomoci klieští. Častejšie je však nevyhnutné chirurgické odstránenie zuba múdrosti, ktorá spočíva v odklopení mäkkých tkanív nad zubom múdrosti a odstránením kosti pokrývajúcej osmičku. Po odstránení sa rana zašije stehmi, ktoré sa vyberajú o týždeň. Výkon prebieha v lokálnej anestéze, ktorá trvá 2 3 hodiny, takže chirurgické odstránenie je bezbolestné. V určitých prípadoch sa odstránenie osmičiek môže vykonať aj v celkovej anestézii. V tomto prípade sa odstraňujú všetky štyri osmičky. Celková anestézia je indikovaná u pacientov s veľmi nepriaznivou polohou zubov múd rosti alebo pri celkovom zdravotnom stave pacienta nevyhovujúcom na výkon v lokálnej anestézii. Veľmi dôležitou fázou chirurgického ošetrenia nielen pri zuboch múdrosti je pooperačná starostlivosť, ktorá sa pri ambulantnom ošetrení uskutočňuje doma. Je výhodné, keď základné poučenie dostane pacient písomne tak, ako je to pri predoperačnej príprave. Je známe, že ak lekár podá rady a odporučenia ústne, pacienti ich pri množstve informácii pri kontrole alebo vyšetrení v ordinácii zabudnú. Pacienti po chirurgickom odstránení zubov múdrosti by mali mať pokojový režim, výplachy ústnej dutiny podľa odporúčania lekára, tabletky proti bolesti, studené obklady, prvé tri dni žiadne mliečne výrobky, kašovitá strava a zákaz fajčenia. Pacienti by mali rátať s miernym opuchom na operovanej strane, prítomnosťou bolesti v mieste zákroku a so sťaženým otváraním úst.

Pooperačné komplikácie
Chirurgické ošetrenie sa môže v jeho priebehu alebo po ňom komplikovať, a to od zmenenej reakcie pacienta na anestéziu alebo nevoľnosť počas samotného výkonu po ďalšie bežné či špecifické reakcie. Pooperačné komplikácie nie sú časté, pričom ich prítomnosť je značne ovplyvnená vekom pacienta. U pacientov do 30 rokov sa pooperačné komplikácie vyskytujú v 11 % a u pacientov nad 30 rokov v 23 %. Pomer ženy k mužom je približne rovnaký, pričom mierne prevyšujú ženy. Štruktúra kosti je viac elastická a krvné zásobenie, ako aj schopnosť hojenia sú lepšie u mladších ako u starších pacientov. Preto je vhodné odstrániť zub múdrosti, keď je pacient mladý a dospelý. Pooperačné komplikácie sa takisto vyskytujú častejšie, keď pacient už má prítomný zápal v okolí zuba múdrosti.

Autor:
MUDr. Lucie Piteková, PhD.,
Január 2012
liek.beautywoman.sk/clanok/2757Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky