‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Rakovinu ústnej dutiny môže spôsobiť aj zlá dentálna hygiena - Články - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rakovinu ústnej dutiny môže spôsobiť aj zlá dentálna hygiena

Publikoval MUDr. Lucia Piteková, PhD. v Články · 30/4/2009 17:52:17

Aké sú príčiny vzniku rakoviny ústnej dutiny?
Príčiny sa nedajú jednoznačne určiť, ide o multifaktoriálne ochorenie. Medzi vonkajšie faktory zaraďujeme napr. alkohol, fajčenie, zlú životosprávu, žiarenie, medzi vnútorné aj genetické faktory.


Čo by ste odporúčali ako prevenciu proti tejto chorobe?
Jednoznačne sa vyvarovať všetkých škodlivých vplyvov – zlej životosprávy, alkoholu, fajčenia, škodlivého žiarenia, malhygieny ústnej dutiny. To všetko spadá do primárnej prevencie.

V tejto situácii je naďalej dôležitá onkologická prevencia, ktorá by mala zdôrazňovať vyhľadávanie podozrivých útvarov, a čo najskorší začiatok liečby. Dôraz sa kladie nielen na lekára, ale aj na pacientov, pričom ich samovyšetrovanie je takisto veľmi dôležitou súčasťou onkologickej prevencie. Akákoľvek nehojaca sa rana v ústnej dutine alebo v oblasti tváre, ktorá sa nehojí dlhšie ako 2 – 3, týždne patrí ihneď na vyšetrenie na stomatochirurgické pracovisko.


Treba si uvedomiť, že uvedené čísla sú alarmujúce a ktokoľvek z nás alebo našich príbuzných môže rozšíriť skupinu pacientov s nádorovým ochorením. Rakovina zďaleka nie je osudom, ako ju vníma väčšina z nás, ale mnohokrát je aj výsledkom za spôsob života či ,,trestom“ za spôsob života, ktorý vedieme.


Aký je častý výskyt tohto ochorenia v porovnaní s ostatnými druhmi rakoviny?
Najčastejšie druhy rakoviny sú u žien rakovina prsníka, u mužov rakovina pľúc. Karcinómy v oblasti hlavy a krku predstavujú cca 7% malígnych nádorov všetkých lokalizácií.


Výskyt nádorov v ústnej dutine a v tvárovej oblasti je pomerne častý, predstavuje 3 až 5 % z celkového počtu zhubných nádorov. Celá táto skutočnosť je podmienená tým, že anatomická oblasť tváre a ústnej dutiny je vystavená intenzívnemu a dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov (mechanické, chemické a termické dráždenie), významné sú aj vplyvy biologickej povahy a existencia dedičnej vnímavosti. Medzi najčastejšie vyvolávacie vonkajšie faktory patrí fajčenie, zvýšená konzumácia alkoholu (hlavne destilátov), zlá hygiena ústnej dutiny, dlhodobé mechanické dráždenie ústnej sliznice, napr. ostrými okrajmi zubov postihnutých kazom, chybne zhotovenými výplňami alebo korunkovými náhradami. Ako príčina ochorenia sa uvádza aj negatívny vplyv znečisteného ovzdušia, úroveň výživy, niektoré chemikálie používané v poľnohospodárstve zo skupiny herbicídov a pesticídov, chemické látky používané na konzerváciu potravy a UV žiarenie.


Má výskyt tohto ochorenia súvis s dentálnou hygienou?
Určite. Aj zlá hygiena sa môže podieľať na vzniku rakoviny ústnej dutiny. A to preto, že zlá ústna hygiena vedie k deštrukcii chrupu, pričom ostré okraje rozpadnutých zubov neustále dráždia a traumatizujú okolité tkanivá, čoho výsledkom môže byť vznik malígnych zmien.


Aké sú príznaky choroby a ako sa dá rakovina ústnej dutiny liečiť?
Zo začiatku obyčajne ide o bezpríznakový defekt nehojaci sa viac ako 2-3 týždne. Neskôr pozorujeme vred s navalitými okrajmi a občasným krvácaním. S rastom nádoru sa pridružujú problémy s artikuláciou, bolesti, pacient začne chudnúť, pretože nemôže žuť a prijíma menej potravy, pozorujeme aj zápach z úst.


Liečba závisí od toho, v akom štádiu pacient príde. Najideálnejšie je, keď je možná operácia a následne zaisťovacia rádioterapia s chemoterapiou. Pokiaľ už ide o štádium, keď nie je operácia možná, hovoríme o inoperabilnom štádiu, pacienti podstupujú len rádioterapiu s chemoterapiou a čakáme, ako nádor na túto liečbu zareaguje.
Výsledky liečby a prognóza závisia od pokročilosti ochorenia a samozrejme, aj od celkového stavu pacienta. Čím skôr sa ochorenie zachytí a lieči, tým väčšia je šanca na vyliečenie.


dentalnahygiena.eu, Zdroj: MUDr. Daniela Novotňáková PhD., MUDr. Lucia PitekováNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky