‹link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" /›

Zuby múdrosti - potreba alebo zbytočnosť - Články - BETHYS s.r.o.

Bethys s.r.o.
Nájdi
MUDr. Alžbeta Piteková, Železničiarska 1, 969 01 B. Štiavnica, tel.: 045 - 692 10 99, mobil: 0904 100 687
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zuby múdrosti - potreba alebo zbytočnosť

Publikoval MUDr. Lucia Piteková, PhD. v Články · 30/11/2012 18:44:22

Ťažkosti, ktoré sprevádzajú prerezávanie zubov múdrosti, postihujú značný počet ľudí prevažne v mladšom veku. Postihnuté bývajú častejšie dolné zuby múdrosti ako horné. Za normálnych okolností zuby múdrosti sa prerezávajú do 20 rokov, hoci proces môže pokračovať u niektorých pacientov až do 25 rokov. Osmičky sa prerezávajú najprv v sánke, potom v čeľusti a skôr u dievčat než u chlapcov v priemere o jeden až jeden a pol roka. Ak sa osmičky neprerežú do 20 rokov, odporúča sa zhotovenie rtg. snímky a zistenie stavu a polohy zubov múdrosti. Normálna poloha osmičiek je taká, keď je zub uložený vertikálne, to znamená, že korunka zuba múdrosti je celá viditeľná v ústnej dutine a korene sú uložené v kosti.

Ako vertikálna poloha sa označuje stav, keď pozdĺžna os osmičky je rovnobežná s pozdĺžnou osou susednej stoličky. Vtedy je zub schopný zapojiť sa plne do žuvacej funkcie a takéto uloženie osmičky nespôsobuje pacientovi žiadne problémy. Všetky iné polohy osmičiek sa považujú za abnormálne a spôsobujú ťažkosti. Najnepriaznivejšia poloha je horizontálna – „ležatá osmička“, keď aj samotné chirurgické odstraňovanie takto uloženého zuba múdrosti je najkomplikovanejšie. Okrem uvedených polôh sa môžu vyskytovať aj iné varianty, ako napríklad osmička sklonená smerom k lícu, jazyku alebo smerom k stoličke, ktorá leží pred osmičkou. V praxi sme sa dokonca stretli aj s osmičkami uloženými akoby „hore nohami“ – korunka osmičky sa nachádzala v oblasti koreňov (invertovaná poloha).


Štatistické hodnoty hovoria za všetko, približne 75 percent populácie má aspoň jeden neprerezaný zub múdrosti do 20. roku života, a keď sa aj prereže, nachádza sa v nesprávnej polohe, čo vedie k čas - tým zápalom okolitých mäkkých tkanív a problémom s čistením. Len 20 percentám pacientov sa osmičky prerežú do normálneho postavenia a nevyžadujú si zásah zubného chirurga. No a tretiu skupinu (cca. 5 percent) predstavujú ľudia, ktorí nemajú založené osmičky vôbec. Pacienta najčastejšie privedie k stomatológovi bolesť a opuch v oblasti prerezávajúcej sa osmičky. Je to spôsobené tým, že osmička má tendenciu prerezať ďasno, tlačí sa z kosti von, ale nemá dostatok miesta na zaradenie sa k ostatným zubom. Takisto sliznica je v tomto úseku sánky pružnejšia a neumožňuje ľahké a rýchle prerezanie zuba. Hrbčeky zuba ju preto skôr nadvihujú ako prerezávajú, dochádza k zachytávaniu zvyškov jedla a ostatných „odpadových produktov“ ústnej dutiny (odlúpnutý epitel, hlien, zubný povlak a pod.), čo v konečnom dôsledku vedie k vzniku zápalu sliznice. V súčasnosti sa za najčastejšiu indikáciu považuje perikoronitída – zápal mäkkých tkanív v okolí korunky zuba múdrosti, ktorá až 90 percentám pacientov pripomenie, že majú osmičky práve s týmto problémom, ktorý sa prejavuje opuchom v oblasti osmičky a čeľuste, bolesťou, zvýšenou teplotou spojenou so sťaženým otváraním úst, čo donúti pacienta vyhľadať lekársku pomoc.

Opakované prejavy zápalu môžu byť zdrojom vzniku a šírenia zápalov so všetkými vážnymi komplikáciami, mnohokrát ohrozujúcimi aj život pacienta. Môže sa to vyskytnúť počas ochorení, ako sú chrípka, infekcia dolných dýchacích ciest, únava a podobne. Ako ďalšia indikácia je prevencia zlomeniny sánky, lebo sánka so zaklineným zubom múdrosti je častejším miestom zlomeniny sánky ako sánka bez zaklineného zuba múdrosti (je to miesto najmenšej odolnosti). Preto stomatochirurgovia odporúčajú včasné odstránenie osmičiek u pacientov, ktorí aktívne športujú, ako prevenciu pred zlomením sánky. Ďalšie indikácie sú neošetriteľný zubný kaz, ochorenie parodontu, resorpcia koreňov susedných zubov v dôsledku tlaku osmičky, cysty a tumory, odstránenie zubov múdrosti pod protetickými náhradami, ortodontická liečba, vybočenie z radu a strata funkčnosti zuba a iné.

Chirurgické odstránenie zubov múdrosti
Ak je korunková časť zuba múd - rosti dostatočne prerezaná, umožní chirurgovi odstránenie zuba klasickým spôsobom – vytrhnutím za pomoci klieští. Častejšie je však nevyhnutné chirurgické odstránenie zuba múdrosti, ktoré spočíva v odklopení mäkkých tkanív nad zubom múdrosti a odstránením kosti pokrývajúcej osmičku. Po odstránení sa rana zašije stehmi, ktoré sa vyberajú o týždeň.


Výkon prebieha v lokálnej anestézii, ktorá trvá 2 – 3 hodiny, takže chirurgické odstránenie je bezbolestné. V určitých prípadoch sa odstránenie osmičiek môže vykonať aj v celkovej anestézii. V tomto prípade sa odstraňujú všetky štyri osmičky.
Celková anestézia je indikovaná u pacientov s veľmi nepriaznivou polohou zubov múdrosti alebo pri celkovom zdravotnom stave pacienta nevyhovujúcom na výkon v lokálnej anestézii. Veľmi dôležitou fázou chirurgického ošetrenia nielen pri zuboch múdrosti je pooperačná starostlivosť, ktorá sa pri ambulantnom ošetrení uskutočňuje doma. Je výhodné, keď základné poučenie dostane pacient písomne, rovnako ako je to pri predoperačnej príprave. Je známe, že lekárom ústne podané rady a odporučenia pacient pri množstve informácií pri kontrole alebo vyšetrení v ordinácii zabudne.

Pacienti po chirurgickom odstránení zubov múdrosti by mali mať pokojný režim, výplachy ústnej dutiny podľa odporúčania lekára, tabletky proti bolesti, studené obklady, prvé tri dni žiadne mliečne výrobky, kašovitá strava a zákaz fajčenia. Pacienti by mali rátať s tým, že budú mierne opuchnutí na operovanej strane, budú mať bolesti v mieste zákroku a sťažené otváranie úst. Po celkovej anestézii je pacient prepustený do domácej liečby približne na 5. až 7. pooperačný deň.

Antibiotiká po chirurgickom odstránení tretích molárov sa indikujú pri komplikovanom priebehu a dlhom náročnom výkone ako prevencia zápalových pooperačných komplikácií. Pooperačná starostlivosť u pacienta po chirurgickom výkone predstavuje veľmi dôležitú súčasť a mala by sa prispôsobiť celkovému zdravotnému stavu pacienta. Celkový výsledok chirurgického výkonu ovplyvňuje pooperačná starostlivosť a spolupráca pacienta pri dodržiavaní liečebných pokynov.

beautywoman.sk, autor: MUDr. Lucia Piteková, PhD.,
November 2012Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky